Verzilveren van je bestaande relaties

Verzilveren van je bestaande relaties

Doel training: Het beïnvloeden en verzilveren van (langdurige) bestaande relaties

Essentie: de training richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden en het wegnemen van belemmeringen bij het verzilveren van (langdurige) bestaande relaties. De training zal inzicht geven in de redenen (Kader) waarom je kiest voor een bepaalde aanpak (Actie) tijdens een gesprek en de mogelijke gevolgen die dat heeft op de resultaten (Resultaat) van je gesprek. De training heeft een sterk individueel karakter, zodat er tijdens de training ruimte en tijd is voor eigen reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Je kwaliteiten en (mogelijk daar aan gekoppelde) valkuilen staan centraal bij het ondersteunen en versterken van jouw communicatievaardigheden en reflecterend vermogen tijdens een gesprek. Hierbij zal ook het voorspellen en positief beïnvloeden van communicatie een rol spelen.

 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Kader – Actie – Resultaat
 • Doorbreken belemmerende kaders
 • Linker kolom gedachten
 • Beïnvloeden van gedrag en communicatie
 • Lef & assertiviteit
 • Defensieve patronen herkennen
 • Inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen
 • Inzicht in je belemmerende kaders en deze kunnen ombuigen/verzachten
 • Kennis en vaardigheden bezitten om tijdens het gesprek te kunnen reflecteren in actie
 • Met vertrouwen en regie je gesprekspartner kunnen confronteren of/en beïnvloeden
 • Stijlflexibiliteit kunnen toepassen
 • Durven vragen om commitment
 • Doorbreken van routine en doelgericht te werk gaan

Duur van de training: 1,5 dag (3 dagdelen)

Methodiek: In company

Kosten: € 3.375,00

Locatie: Nader te bepalen

Deelnemers: 4-10 deelnemers

Trainer: Nicky Tellier

Download brochure

Downloaden

Vragen?

Contact