Inspirerend & Authentiek Presenteren

Inspirerend & Authentiek Presenteren

De training is gericht op het ontwikkelen van effectieve en inspirerende presentatievaardigheden.
De effectieve vaardigheden hebben betrekking op de basis van een presentatie (doelstelling,
structuur, (non)verbale communicatie en afsluiting). De inspirerende vaardigheden zijn gericht op
het bewust contact maken met de toehoorders (met passie spreken, energie van ruimte en publiek
gebruiken, dialoog zoeken en omgaan met onverwachte omstandigheden).

 • Doel van de presentatie
 • Structuur en opbouw
 • Gebruik van hulpmiddelen
 • Houding en stemgebruik
 • Omgaan met spanning
 • Belemmerende factoren
 • Contact maken met ‘publiek’
 • Energie en passie tijdens een presentatie
 • Omgaan met onverwachte situaties
 • Feedback
 • Na afloop van de training zal je bewust zijn van je authentieke presentatievaardigheden en
  aandachtspunten. Deze bewustwording zal helpen in het verder ontwikkelen van
  presentatievaardigheden en het inhoudelijk verbeteren van presentaties. Je zal met meer kracht,
  effect en plezier presenteren!

Duur van de training: 3 dagdelen

Methodiek: in company

Kosten: € 3.000,00

Locatie: nader te bepalen

Deelnemers: 2-8 deelnemers

Trainer: Nicky Tellier

Download brochure

Downloaden

Vragen?

Contact