Grip op je gesprek

De training is gericht op het krijgen van ‘grip’ op de communicatie tijdens een gesprek, zodat er effectiever wordt gecommuniceerd en doelstellingen kunnen worden behaald. De training heeft een sterk individueel karakter, zodat je vanuit je persoonlijke inzicht die praktische kennis en vaardigheden kan oppakken die jouw communicatieve kwaliteiten ondersteunen en versterken.

In de eerste plaats is het nodig dat er bewustwording is van het effect en resultaat van de eigen (non-) verbale communicatie. Daarna zal gekeken worden naar wenselijke veranderingen van gedrag en communicatie om tot een effectiever resultaat te komen. Hierbij zal ook het voorspellen en positief beïnvloeden van gedrag een rol spelen. Inzicht, herkennen, inzetten en positief ervaren!

 • Vragen versus pleiten
 • LSD 2.0
 • Reflecteren in actie (inhoud, proces en relatie)
 • Omgaan met non-verbale communicatie
 • Belemmerende factoren
 • Roos van Leary (theoretisch model gericht op beïnvloeden van gedrag)
 • Omgaan met weerstand/emotie
 • Connectie maken en streven naar dialoog
 • Communicatiestijlen herkennen
 • Bewustwording van het effect van eigen communicatie en gedrag
 • Kennis van modellen om gespreksvaardigheden te kunnen toepassen
 • Gespreksvaardigheden effectief en inspirerend kunnen gebruiken
 • Meer inzicht in wetmatigheden in communicatie en daardoor constructiever kunnen communiceren met gesprekspartners
 • Stijlflexibiliteit toepassen om ‘grip’ te houden tijdens een gesprek
 • Inzicht in eigen belemmerende factoren die effectieve communicatie in de weg staan
 • Met meer regie en beter resultaat kunnen communiceren

Duur van de training: 2 dagen (4 dagdelen)

Methodiek: In company

Kosten: € 4.500,00

Locatie: Nader te bepalen

Deelnemers: 4-10 deelnemers

Trainer: Nicky Tellier

Download brochure

Downloaden

Vragen?

Contact