Voorzittersvaardigheden

Voorzittersvaardigheden

De training is gericht op het ontwikkelen en verstevigen van authentieke voorzittersvaardigheden. Het betreft vaardigheden voor de voorzitter vanuit diverse invalshoeken. Het doel van de training is dat de voorzitter effectief leert sturen op inhoud, proces, interactie/relatie tijdens een bestuursvergadering (BOB-model: Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming).

Daarnaast leert de voorzitter een omgeving te creëren waarin eenieder gelijkwaardig kan participeren en derhalve op het juiste moment relevante deskundigheid en ervaring in de vergadering wordt benut.

  • Voorbereiding, afsluiting en evaluatie van een vergadering
  • Structuur en proces van vergadering managen
  • Timemanagement
  • Taakverdeling, teamrollen en teamdynamiek
  • Authentieke gespreksvaardigheden (verbaal en non-verbaal)
  • Reflecteren op inhoud, relatie en proces
  • Feedback geven en ontvangen
  • Roos van Leary (theoretisch model gericht op beïnvloeden van gedrag)
  • Presentatievaardigheden
  • Na het volgen van de training heeft de bestuurder meer kennis van de taken en verantwoordelijkheden van een voorzitter. Daarnaast heeft de voorzitter meer vertrouwen in het kunnen sturen, stimuleren en beïnvloeden tijdens een vergadering, met een gedegen besluitvorming als gevolg.

Duur van de training: 2 dagen (4 dagdelen)

Methodiek: Afhankelijk van aantal deelnemers

Kosten: Afhankelijk van aantal deelnemers

Locatie: Nader te bepalen

Deelnemers: 2-8 deelnemers

Trainer: Nicky Tellier

Download brochure

Downloaden

Vragen?

Contact